Patrzysz na wiadomości znalezione dla frazy: Józef Jeżowski

Temat: 150 lat temu
Filomaci
W roku 1811 wspólnie z najbliższymi przyjaciółmi - Tomaszem Zanem, Janem
Czeczotem, Józefem Jeżowskim, Onufrym Pietraszkiewiczem, Franciszkiem
Malewskim - Mickiewicz założył tajne Towarzystwo Filomatów (Miłośników Nauki), Wyświetl resztę wiadomości z tematu

Temat: 150 lat temu w Konstantynopolu
Filomaci
W roku 1811 wspólnie z najbliższymi przyjaciółmi - Tomaszem Zanem, Janem
Czeczotem, Józefem Jeżowskim, Onufrym Pietraszkiewiczem, Franciszkiem
Malewskim - Mickiewicz założył tajne Towarzystwo Filomatów (Miłośników Nauki) Wyświetl resztę wiadomości z tematu